English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Izbor radničkog vijeća
Od 1. ožujka do 31. svibnja 2017. godine bit će održani redoviti izbori za radnička vijeća, a postupak izbora traje, odnosno mora započeti nekoliko tjedana ranije. Stoga ćemo u nekoliko tekstova izložiti osnovna pitanja vezana uz pravo radnika da izaberu i osnuju radničko vijeće, ali i prava i obveze ovlaštenja i način rada samog radničkog vijeća, koja određuje Zakon o radu. Namjera je pojasniti pod kojim uvjetima radnici mogu izabrati radničko vijeće, ali i dati uvid koja je njegova svrha, kakvi su odnosi s drugim subjektima te pružiti sliku čemu ono uopće služi.
Izborni postupak za radničko vijeće neće biti obrađen previše detaljno, s obzirom na to da se radi o vrlo kompliciranom postupku. Zato je na tu temu Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske 3. veljače 2017. godine održao poseban jednodnevni seminar za svoje predstavnike u radničkim vijećima, odnosno izbornim odborima koji će provoditi postupak. No, da bi svaki radnik mogao kvalitetno sudjelovati u izborima za radničko vijeće, bilo kao kandidat ili kao glasač, poželjno je da razumije svrhu radničkog vijeća i njegove zakonodavne temelje, te da bude upoznat i s osnovnim pretpostavkama za izbor radničkog vijeća.

 • Pravo na radničko vijeće
 • Slobodni i pošteni izbori
 • Izbori nisu obveza
 • Izborno razdoblje i vrijeme održavanja izbora
 • Broj članova radničkog vijeća 
 • Biračko pravo
 • Liste kandidata
 • Izborni odbor
 • Valjanost izbora


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zaštita na radu - Vodič za povjerenika radnika za zaštitu na radu
Važan čimbenik u sustavu upravljanja sigurnošću svakako je i povjerenik radnika za zaštitu na radu. Zakon o zaštiti na radu daje mu široke ovlasti djelovanja, a od njega osobno ovisi hoće li ih znati iskoristiti i pozitivno utjecati na provođenje zaštite na radu kod poslodavca.
Naputci povjereniku radnika i opis postupaka u pojedinim situacijama provedbe mjera zaštite na radu, a naročito onima koji će prvi put stupiti na tu odgovornu dužnost, dani su u ovom članku.
U svom radu povjerenik radnika za zaštitu na radu morat će se najprije upoznati s određenim zakonskim odredbama, aktima i pravilnicima iz područja zaštite na radu.

 • Procjena rizika
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Široki djelokrug rada povjerenika
 • Što sve čeka povjerenika
 • O izboru povjerenika
 • O osposobljavanju
 • O evidencijama i ispravama
 • O novim tehnologijama
 • O radu odbora za zaštitu na radu
 • O odbijanju rada radnika
 • O odnosu povjerenik – radnik
 • O zaštiti djelovanja povjerenikaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Fakultativnost – prepreka za razvoj radničkih vijeća
Industrijska demokracija, kao oblik predstavljanja radnika, postala je predmetom međunarodnih i europskih dokumenata kao dio rasprave o radničkim pravima. U mnogim zapadnoeuropskim državama razvili su se različiti oblici predstavljanja, odnosno, sudjelovanja radnika u upravljanju još u prvoj četvrtini dvadesetog stoljeća. Od 1950. godine industrijska demokracija (u smislu predstavljanja svih radnika kod poslodavca) priznata je od nacionalnog radnog zakonodavstva ili nacionalnih tripartitnih sporazuma između vlada i socijalnih partnera u mnogim zapadnoeuropskim državama. I na međunarodnoj razini, u stvaranju zakonodavnog okvira za radničko sudjelovanje došlo je do usvajanja ključnih dokumenata koji predstavljaju izvor prava za radničku participaciju i suodlučivanje (Konvencija MOR-a br. 135/1971., Socijalna povelja Vijeća Europe iz 1961.). 
 • Radnička vijeća u Hrvatskoj
 • Ocjena stanja i prakse uoči osmih izbora

Verzija za ispis Pročitajte više
 
38. susreti SGI - Većina želi ponovno u Mali Lošinj
Tradicija sporta, druženja i radosti naših kolega se nastavlja, a Predsjedništvo sindikata trebalo je odlučiti o ovogodišnjoj destinaciji. S razvojem turizma kapaciteti se pune sve ranije i teže je naći povoljnu destinaciju u dobrom terminu. Velik dio ponuda odbačen je zbog previsoke cijene, a u konačnici Predsjedništvo je odlučivalo između tri lokacije u terminu sredinom svibnja: Malom Lošinju u znanom Hotelu Vespera s 4 zvjezdice sa smještajem u dvokrevetnim sobama; Rovinju – resort Villas Rubin s 3 zvjezdice sa smještajem u dvokrevetnim sobama i apartmanima (s nešto povoljnijom cijenom); te Umagu Katoro u apartmanima Polynesia s 3 zvjezdice (tjedan ranije sa sličnom cijenom kao u Lošinju). Na kraju se odluka vrtjela između Malog Lošinja i Rovinja, a očito pod dobrim dojmom od prošle godine pala je na Mali Lošinj, koji je pobijedio sa 9:4. Sportski i pošteno. 
Stoga već sada počnite vježbati, razgibavajte se i pomalo pakirajte kofere, jer idemo u Mali Lošinj, Hotel Vespera s 4 zvjezdice, u terminu od 18. do 21. svibnja 2017. godine, s 3 puna pansiona i s cijenom od 1.078 kuna u dvokrevetnoj sobi po osobi. Prekrasna biserna obala i gusta borova šuma, kvalitetan smještaj i svi sportski sadržaji potrebni za sportske susrete i Mali Lošinj – čekaju nas. 
Sportska natjecanja se planiraju održati u: malom nogometu, kuglanju, stolnom tenisu, mini golfu, potezanju konopa, tenisu, odbojci na pijesku, boćanju, belotu i briškuli/trešeti, plivanju i hitu prošlih susreta, pikadu. Organizacijski odbor počinje s pripremama, mogući su dodatni sadržaji i iznenađenja. 
Pozivi će stići uskoro. Budite spremni. 

Verzija za ispis
 
Prigodna nagrada
Samo onima kojima je radni odnos duži od dvije godine?
Kako je bilo najavljeno na pregovorima između sindikata i poslodavca u studenome 2016., prigodna nagrada u iznosu od 750 kn bila je isplaćena u siječnju 2016. Nažalost, poslodavac je postavio ograničenje te navedenu nagradu nisu dobili svi radnici kako je bilo najavljeno. Ograničenje predmetne nagrade bilo je vezano na trajanje radnog odnosa, te su prigodnu nagradu primili samo radnici Tiska koji su u neprekinutom radnom odnosu najmanje dvije godine do 1. 2. 2017.

 • Prigodna nagrada svima! 
 • Jubilarna nagradaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Odbiti posao ako prijeti rizik za zdravlje i život
Radnici su često u dvojbi da li mogu zaustaviti ili čak odbiti radni zadatak koji im poslodavac naloži. Sukladno čl. 69. st. 4. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14.), radnik ima pravo odbiti raditi i napustiti mjesto rada ako mu izravno prijeti rizik za život i zdravlje, sve dok poslodavac ne poduzme korektivne mjere te zbog takvog postupanja ne smije trpjeti štetne posljedice. U čl. 95. st. 3. Zakona o radu (NN 93/14.), propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran. 
Nastavno na predmetne odredbe, ako radnik smatra da mu obavljanjem radnog zadatka prijeti opasnost za život i zdravlje, ima pravo odbiti takav rad. Navedeno se primjenjuje i na situacije za koje poslodavac nije odgovoran, ali ugrožavaju život i zdravlje radnika, npr. izrazito nepovoljni vremenski uvjeti. Verzija za ispis
 
Model pakiranja - Upitnik o aktualnim problemima i rješenjima
Tijekom prosinca 2016. godine i siječnja 2017. godine među radnicima Model pakiranja proveden je upitnik o aktualnim problemima koje prepoznaju kod poslodavca. Anketu je ispunilo gotovo 50 posto radnika, stoga su rezultati dobiveni anketom itekako mjerljivi.
Prvi dio ankete bio je vezan uz ugovor o radu i uvjete rada. Kod poslodavca je primijećen i dalje veliki broj ugovora o radu na određeno vrijeme, premda su zakonske odredbe jasne i restriktivne po tom pitanju. Prisutan je i "rad na crno", fiktivni ugovori o djelu, studentskom radu na tuđe ime i sl. Radnici su se nadalje izjasnili kako poslodavac radno vrijeme često najavljuje 2-3 dana unaprijed ili u zadnji čas, a suprotno zakonskim odredbama koje kažu da raspored radnog vremena mora biti najavljen barem tjedan dana unaprijed. 
Drugi dio ankete se odnosio na zaštitu na radu. Čak oko 70 posto radnika je odgovorilo da neredovito dobiva zaštitnu opremu, te da je grijanje radnih prostorija u zimskim mjesecima neadekvatno. 
Treći dio ankete se odnosio na materijalna prava radnika. Čak 70 posto radnika osjeća nesigurnija ili manja materijalna prava od kada nema kolektivnog ugovora kod poslodavca. 
Sindikat će anketu dodatno analizirati, te s njenim rezultatima ići prema poslodavcu s ciljem pregovaranja oko potpisivanja kolektivnog ugovora. 


Verzija za ispis
 
Vjesnik,Zagreb - Zahtjev za sastankom u Ministarstvu
nedjelja, 12.3.2017. 16:13
Imajući u vidu aktualnu problematiku poslovanja, trajnu neizvjesnost i nestabilnost u upravljanju društvom, Sindikat grafičara je zatražio sastanak u Ministarstvu državne imovine radi traženja dugoročnih rješenja.
Pritom je napomenuto da je tiskara Vjesnik godinama poslovala sa znatnom dobiti, posebice 90-ih godina, ali i kasnije. No, cijelo desetljeće do 2008. godine uz nju je bio vezan list Vjesnik, pa je pokrivala znatan dio njegovih milijunskih gubitaka na štetu vlastitog razvoja, ulaganja i stabilnosti, a što je bio prevelik teret uz negativne trendove djelatnosti. U postupku predstečajne nagodbe „prebijanjem dugovanja“ tiskara Vjesnik d.d. ostala je bez većine svojih vrijednih nekretnina. U cijelom razvoju događaja velik teret pretrpjeli su radnici tiskare Vjesnik d.d., s obzirom na to da su broj radnika i razina njihovih prava doslovce prepolovljeni, s brojke 500 pali su na 220, a njihove plaće i ostala prava svedeni su na nisku razinu. 


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izbori radničkih predstavnika - Odnos radničkih predstavnika i poslodavaca
U osiguranju temeljnih interesa radnika značajno mjesto zauzima pravo suodlučivanja. Prava i obveze u nadležnosti radničkih vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu i predstavnika radnika u organu poslodavca ukazuju na njihov značaj ne samo u zastupanju i zaštiti prava zaposlenih, nego i u oblikovanju industrijskih odnosa kod poslodavca. Potreba prilagođavanja zahtjevima tržišta dovodi do stalnih promjena, koje u značajnoj mjeri ne samo da određuju položaj zaposlenih, nego i radničke predstavnike dovode u poziciju aktivnog subjekta i odgovornog socijalnog partnera upućenog na konstruktivnu suradnju s poslodavcem pri čemu je neovisno o različitim interesima, njihov opći interes zajednički. U radnoj sredini ključni akteri su poslodavac, sindikati, radničko vijeće, predstavnik radnika u nadzornom odboru te povjerenik radnika za zaštitu na radu.

 • Interes sindikata i svakog poslodavca
 • Međuovisnost interesa
 • Konstruktivna i kontinuirana suradnja
 • Razvijati odnose suradnje, poštovanja i razumijevanja!Verzija za ispis Pročitajte više
 
6. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske

Šesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak, 16. prosinca 2016. godine u Domu sindikata grafičara u Zagrebu.

 • Uredno materijalno-financijsko poslovanje
 • Novi Pravilnik sredstava solidarnosti
 • Ponovljeni natječaj
 • Organizacija 38. susreta SGI
 • Daljnje aktivnosti sindikata
Verzija za ispis Pročitajte više
 


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: