English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Pazite što potpisujete!

U praksi se često događa da radnik potpiše novi ugovor o radu s manjom razinom prava ili izjavu kojom se odriče nekog prava, pa da tek nakon toga zatraži pravni savjet. Tada je prekasno. Stavljanjem svojeg potpisa na neku ispravu iskazujete svoju suglasnost sa njezinim sadržajem, pa je nakon toga vrlo teško osporiti obveze ili gubitak prava koji proizlazi iz potpisa. Potpis na pogrešnom mjestu može učiniti puno štete, čak i dovesti do prestanka radnog odnosa.
Prvo temeljito pročitajte prethodni sadržaj, dobro razmislite o posljedicama, pa tek tada potpišite. Jednostavno, pazite što potpisujete!

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zaštita „zviždača“
Krajem rujna 2018. godine Vlada je u saborsku proceduru uputila Prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, kako bi se jedinstvenim Zakonom zaštitili zviždači, kao osobe koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju i pružila im se odgovarajuća pravna zaštita kako bi ih se potaknulo na prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti te zaštitilo od osvete i drugih diskriminirajućih postupanja.
Zakonom za zaštitu prijavitelja nepravilnosti objedinjuju se svi pravni standardi za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, tj. „zviždača“ u jedan poseban zakon (lex specialis), kojim se propisuju prava prijavitelja nepravilnosti, postupak prijave nepravilnosti i postupanje po prijavi, sudska zaštita prijavitelja nepravilnosti i prekršajne odredbe. 
 • Poslodavci će biti obvezni uspostaviti unutarnju proceduru prijave nepravilnosti


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prijedlog izmjena Pravilnika o porezu na dohodak
Nezavisni hrvatski sindikati su ministru financija, Zdravku Mariću, dostavili mišljenje vezano za predloženu poreznu reformu. 

 • Dnevnice za službena putovanja
 • Prijedlog ostalih mjeraVerzija za ispis Pročitajte više
 
Radnikova plaća je bruto plaća
Radni odnosi u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o radu. Evo nekih odredaba tog zakona koje se odnose na rad, ugovore o radu i plaće radnika:

Zakon o radu: Članak 7. stavak 1. Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao. Članak 10. stavak 1. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Članak 15. stavak 1. točka 8) Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona, mora sadržavati podatke o: osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo. Članak 92. stavak 4. Plaća i naknada plaće su, u smislu ovoga Zakona, plaća i naknada plaće u bruto iznosu.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi ovršni zakon
Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković predstavio je prvu verziju novog ovršnog zakona kojim bi se ovrhe na temelju vjerodostojne isprave ponovno vratile u nadležnost sudova, a javni bilježnici bi u postupku sudjelovali tek kao sudski povjerenici. 
Novine koje je u nacrtu predvidjela radna skupina trebale bi uvesti i veću zaštitu dužnika, sniziti troškove ovršnog postupka, ukinuti mogućnost fiducijalnog upisa vlasništva na nekretnini dužnika, poboljšati elektronsku komunikaciju, povećati sigurnost dostave, proširiti krug izuzetih iz ovrhe, uvesti obvezu obavještavanja dužnika o pokretanju ovrhe te zabraniti deložacije u zimskim mjesecima. 

 • Obavještavanje dužnika
 • Primanja izuzeta iz ovrheVerzija za ispis Pročitajte više
 
Godišnji odmor
Čovjek nije stroj i koliko god da je predan svom poslu, nužan mu je odmor. Stoga godišnji odmor nije luksuz, nego biološka potreba. 
Pitanje godišnjeg odmora uređeno je Zakonom o radu (NN 93/14., 127/17.) od članaka 76. do 85. 

 • Svrha godišnjeg odmora
 • Najkraće trajanje godišnjeg odmora
 • Utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora
 • Zabrana odricanja
 • Rok stjecanja prava
 • Razmjerni dio godišnjeg odmora
 • Korištenje u dijelovima
 • Prenošenje u sljedeću kalendarsku godinu
 • Raspored korištenja godišnjeg odmora
 • Naknada plaće
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Nemogućnost odricanja prava na godišnji odmor
 • Prekršajna odgovornost
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Godišnji odmor – vrijeme za sebe i obitelj
Nedavno sam čula dobru izreku: „Osnovna razlika između čovjeka i stroja jest da čovjeku treba odmor nakon rada dok stroju odmor nije potreban ako ima dobar sustav za hlađenje“. 
Ljudski sustav za hlađenje umjesto da je ohlađen, često je pregrijan, jer je natrpan obvezama i informacijama koje nas troše zbog čega trebamo povremeni odmak od realnosti. Odmak od realnosti može biti jedino odlazak negdje daleko od tog posla i rutine na koju smo navikli – odnosno na godišnji odmor. Kada dobijete priliku da odete na godišnji odmor, valjalo bi promijeniti grad jer tako ne napuštate samo lokaciju, već i jednu ustajalu atmosferu na koju ste navikli. Nakupljanje umora tijekom godina dovodi do trošenja organizma i skraćivanja radnog života. Prekovremeni rad kojem je većina nas radnika izložena, neizbježno dovodi do nakupljanja umora i iscrpljivanja organizma. Sprječavanje umora jedan je od najvažnijih problema psihofiziologije rada i radniku je nužno osigurati da se odmori, između ostalog tako da mu priuštite pravo na godišnji odmor. 

 • Definicija umora i odmora 
 • Aktivni i pasivni odmor 
 • Nakon odmora postajemo kreativniji! 
 • Odmor, dokazano je, čini ljude sretnijima
 • Širimo životne poglede
 • Imajmo vremena za sebe i obitelj
 • Postgodišnja depresija

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Što najviše priželjkujemo na poslu?
Kad donosimo odluku hoćemo li se prijaviti na neki oglas za posao, uzimamo u obzir brojne informacije, od plaće preko uvjeta rada do beneficija koje poslodavci nude. Portal Moj posao je proveo istraživanje o beneficijama koje su kandidatima najprivlačnije. 
Za najveći broj ispitanika (23%) najprivlačnija beneficija je fleksibilno radno vrijeme. To omogućuje obavljanje privatnih obaveza, ali i bolje usklađivanje posla i specifičnih životnih okolnosti. 


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Upućeni radnici
Upućeni radnik je zaposlenik kojeg je poslodavac privremeno uputio u drugu državu članicu radi pružanja određenih usluga. U 2016. je u Europskoj uniji radilo 2,3 milijuna upućenih radnika.
Prema novim pravilima o upućenim radnicima, radnici koje tvrtke šalju na privremeni rad u druge države članice bit će jednako plaćeni za jednak rad na istom mjestu. 

 • Pravedna plaća
 • Poboljšanje uvjeta rada
 • Razdoblje trajanja upućivanja radnika


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Rad i život u ravnoteži! - Program očuvanja zdravlja i radne sposobnosti
U organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske udruge za mirenje održana je informativna radionica za menadžment ljudskih potencijala iz hrvatskih tvrtki na kojoj je između ostalog predstavljen idejni program "Rad i život u ravnoteži", čiji je cilj, na osnovi iskustava iz drugih zemalja, organizirati tečajeve osposobljavanja za upravljanje konfliktima, sprječavanje stresa i psihosocijalnih rizika u radnim sredinama.
Upravljanje konfliktima na radnome mjestu, prevencija stresa i psihosocijalnih rizika te unapređenje međuljudskih odnosa, ključni su čimbenici dobre zaštite na radu, očuvanja zdravlja i radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka.
Rizik predstavljaju preveliki zahtjevi, nesigurnost posla, uznemiravanje i nasilje. 
Polazeći od Okvirne direktive EU 89/391, Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih propisa, svi poslodavci u Hrvatskoj imaju obvezu osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika na mjestu rada.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »