English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »
Pristupanje Sindikata radnika Odašiljača i veza - Zajedno gradimo jači sindikat

Sindikat radnika Odašiljača i veza pridružio se Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, odlukom izabranih delegata na 12. skupštini Sindikata radnika Odašiljača i veza održanoj 27. 2. 2015. godine. Ova odluka rezultat je višemjesečnih razgovora o zajedničkom povezivanju i pristupanju, s dugoročnom idejom gradnje sindikata koji će okupljati sve radnike u djelatnostima medija i komunikacija. Ovime je u članstvo našeg sindikata i formalno pristupilo dvije stotine članova zaposlenih u Odašiljačima i vezama d.o.o., članova koji su mnogobrojnom suradnjom bili povezani s našim sindikatom, a ta veza danas je još jača.
Imajući u vidu transformaciju grafičko-nakladničke djelatnosti te razvoj ostalih medija, i Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske se otvara i teži svojem daljnjem razvoju, tako da se ovo pristupanje može gledati kao prvi korak u želji stvaranja jedinstvenog sindikata radnika svih medijskih i komunikacijskih djelatnosti, stvaranju jačeg sindikata, okrupnjavanju sindikalne scene, a sve to u dugoročnu korist svih naših članova.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Model Pakiranja, Zagreb - Ponovno izabran dosadašnji povjerenik

U petak, 6. ožujka ove godine članovi sindikalne podružnice Model Pakiranja održali su izbornu skupštinu. Izvještajni dio je podnesen te prihvaćen. Naglasak je bio na očuvanju dosadašnjih prava te na produženju kolektivnog ugovora zajedničkim akcijama svih članova sindikata, na pozajmicama koje mogu realizirati preko sindikata, darovima za uskršnje blagdane te na pomoći za bolesne članove preko odluke Upravnog odbora sredstava solidarnosti i sindikalnog fonda.
Izborna komisija provela je izbore pomoću glasačkih listića i odlukom članova izabran je Siniša Terzić, koji će obavljati dužnost sindikalnog povjerenika. Ujedno je predložen za člana Predsjedništva Sindikata grafičara. Kao zastupnik za 6. kongres Sindikata grafičara, koji će se održati u lipnju 2015., predložen je izabrani povjerenik, a za člana Upravnog odbora sredstava solidarnosti predložena je Ljiljana Jurički.
Financijski izvještaj, koji je pozitivan sve protekle godine, članovi su jednoglasno prihvatili dobivši opširno objašnjenje te dogovorili dodjelu uskrsnice.  
Skupštini je prisustvovao Boris Šifter, voditelj kolektivnog ugovaranja i plaća, koji je i vodio Skupštinu.

Verzija za ispis
 
Zrinski, Čakovec - Teškoće u poslovanju

Teškoće u poslovanju u Tiskari Zrinski se nastavljaju, a s njima se nastavlja i smanjenje prava radnika. Nezadovoljstvo raste. Nažalost, ono što sindikat već duže tvrdi se obistinilo. Nije problem u radnicima i njihovim „visokim“ pravima, već je problem u organizaciji poslovanja i nabavi posla kojeg je premalo. Obećane su reorganizacije, restrukturiranje poslovanja i odnosa sa bankama. Informacije su šture, a situacija sve lošija. Od otpuštanja radnika, smanjenja radnog vremena, smanjenja plaće, otkaza kolektivnog ugovora pa ponovnog smanjenja plaća došlo se do isplate minimalne plaće. Radnici su, naravno, nezadovoljni. Razumijevanja i shvaćanja situacije više nema. Poslodavac je donio pravilnik o radu, obračun plaće mijenja iz mjeseca u mjesec, a pratećih informacija nema. Koliko dugo, hoće li se isplatiti razlika od minimalca do normalne plaće, što je s prijevozom, što je s isplatnom listom koja bi trebala biti ovršna isprava? Pitanja je mnogo, odgovora baš i ne.
Na sastanku održanom u petak 13. ožujka, dogovoreno je da će direktor održati sastanak sa svim zaposlenima i izložiti trenutnu situaciju te plan izlaska iz nje s projekcijama budućeg rada i perspektivom društva. Dogovoreno je da će sindikat predložiti tekst kolektivnog ugovora, koji bi se trebao potpisati u roku osam dana s privremenim aneksima. Ako se to ne ostvari, slijedi referendum i organiziranje industrijskih akcija.

Verzija za ispis
 
AKD, Zagreb - Izabrano novo rukovodstvo podružnice

Izborna skupština Sindikalne podružnice AKD-a održana je 18. veljače 2015. godine u prostorijama poslodavca u Zagrebu.
Iz spleta većeg broja otvorenih pitanja, uključujući i okolnosti održavanja prethodne izborne skupštine, protiv dosadašnjeg sindikalnog povjerenika i ostalih članova povjereništva, početkom veljače ove godine pokrenuti su statutarni postupci, kojima su oni suspendirani sa svih dužnosti. Na ovoj ponovljenoj izbornoj skupštini izabrano je novo rukovodstvo podružnice.
Skupštinu je vodio predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić, koji je izvijestio članstvo o radu podružnice u prethodnom razdoblju, uključujući i otvorena pitanja koja se nisu mogla riješiti. O radno-pravnoj zaštiti i kolektivnom pregovaranju članstvo su izvijestili pripadnici stručnih službi Sindikata grafičara Darije Hanzalek i Boris Šifter.
Tajnim glasovanjem članova izabrani su sljedeći sindikalni povjerenici: Zoran Kveder, Davorin Šaramo, Duje Perdijić, Kristijan Škaberna i Pavao Oblizalo, pri čemu je izabran i glavni sindikalni povjerenik Zoran Kveder. Kako su kod poslodavca ispunjeni uvjeti iz članka 140. Zakona o radu, a radnici nisu izabrali radničko vijeće, sindikalno povjereništvo s glavnim povjerenikom preuzima sva prava i obaveze radničkog vijeća. Članove pregovaračkog odbora u pregovorima s poslodavcem za novi kolektivni ugovor čine sindikalni povjerenici Zoran Kveder, Davorin Šaramo i Duje Perdijić te članovi stručnih službi Boris Šifter i Darije Hanzalek.
Za članove nadzornog odbora podružnice izabrani su Ivan Kovačić (predsjednik), Danica Bubalo i Sanja Tomečak.
Nakon izborne skupštine novi sindikalni povjerenici i nadzorni odbor podružnice sastali su se u dva navrata s pripadnicima stručnih službi sindikata radi upoznavanja s modalitetima rada, primanja potrebnih informacija o prethodnom radu podružnice te dogovora o daljnjem radu podružnice. Trenutno prioritet imaju kolektivni pregovori, o čijem će se tijeku članstvo detaljnije informirati čim budu definirane alternative, odnosno mogući dogovori koji će potom biti upućeni članstvu (i ostalim radnicima) na njihovu ocjenu prihvatljivosti.

Verzija za ispis
 
Tipografija, Đakovo - Novi povjerenik

Članovi sindikata u Tipografiji sastali su se 19. veljače te održali izbornu, a ujedno i izvještajnu skupštinu svoje podružnice. Izvještaj o radu zadnje četiri godine podnijela je Marinka Vukasović, dosadašnja glavna povjerenica. Posebnih akcija nije bilo, ali su spomenute sindikalne pomoći za bolesne članove. Izvještaj o radu je prihvaćen. Izvještaj o financijsko-materijalnom  poslovanju je pozitivan i također je prihvaćen, a pročitao ga je voditelj sastanka.  Prihodi su mali jer je članova malo, a i plaće su vrlo male, ali su opet prihodi bili veći od rashoda. Dio sredstava se koristi za blagdanske poklone.
U izbornom dijelu skupštine predložen je Miro Šušak, koji je dobio povjerenje članova i izabran je za glavnog povjerenika  u podružnici.
Skupštini su prisustvovali regionalna povjerenica Marija Jukić te Boris Šifter iz stručnih službi Sindikata grafičara, koji je vodio skupštinu te se s nekoliko prigodnih riječi obratio prisutnima, čestitao na izboru i zaželio uspješan budući rad.  

Verzija za ispis
 
Medicinska naklada, Zagreb - Izborna skupština

U Medicinskoj nakladi članovi sindikalne podružnice održali su 16. veljače izbornu skupštinu. Održana je u prostorijama društva. Dosadašnji sindikalni povjerenik Ervin Ćurt jednoglasno je izabran te će obavljati dužnost glavnog sindikalnog povjerenika. Pri podnošenju izvještaja za protekle četiri godine spomenute su  sindikalne pozajmice koje su korištene i vraćene.
Financijski izvještaj za zadnje četiri godine podnio je dosadašnji povjerenik s napomenom da je pozitivno i da će sredstva biti korištena za potrebe članova.
U daljnjem dijelu skupštine Ervin Ćurt izabran je za zastupnika na 6. kongresu Sindikata grafičara, koji će se održati u lipnju 2015. godine.

Verzija za ispis
 
Glas Istre Trgovina, Pula - Otvoren stečaj

Nakon peripetija u postupku predstečajne nagodbe i prethodnog postupka prema prijedlogu radnika za otvaranjem stečaja, 28. siječnja 2015. godine Trgovački sud u Rijeci napokon je donio rješenje kojim je otvoren stečajni postupak nad dužnikom Glas Istre Trgovina d.o.o. Ispitno ročište na kojem će se ispitivati prijavljene tražbine određeno je za 30. travnja 2015. godine u 9,00 sati na istom sudu, a izvještajno ročište na kojem će se odlučivati o daljnjem tijeku stečaja održat će se odmah potom u 9,30 sati. Za stečajnu upraviteljicu imenovana je Višnja Rosenberg Volarić iz Rijeke, koja stječe ovlaštenja uprave društva, dok ih dosadašnja uprava gubi.
Činjenica otvaranja stečaja ne znači da automatski s tim danom prestaju radni odnosi, pa su i dalje na snazi odluke o otkazima, koje su preostali radnici primili dva tjedna ranije. U stečajnom postupku stečajni upravitelj bi trebao sastaviti popis svih tražbina radnika i prijašnjih radnika dužnika do otvaranja stečajnog postupka u bruto i neto iznosu te predočiti taj popis, odnosno prijave, na potpis radnicima, sve to prije ispitnog ročišta. Namirenje tražbina svih radnika kao vjerovnika ovisit će o tome hoće li biti ostvareno unovčenje imovine dužnika i u kojem iznosu.
Što se tiče prava na jamčene tražbine radnika od Agencije za osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, ta prava bi trebali ostvariti radnici koji su u vrijeme otvaranja stečajnog postupka ili do tri mjeseca prije toga još bili u radnom odnosu kod poslodavca.

  • Pokrenuta je istraga protiv Alberta Faggiana
Verzija za ispis Pročitajte više
 
U završnici izvještajno-izborne skupštine sindikalnih podružnica

Redovne četverogodišnje izborne skupštine u sindikalnim podružnicama, prva faza redovitih izbora u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, održane su u najvećem broju u studenom i prosincu 2014. godine, te se ova etapa upravo privodi kraju. Izvještajno - izborne skupštine u sindikalnim podružnicama održavane su prvenstveno kao skupštine na kojima mogu prisustvovati svi članovi sindikalne podružnice. Na izbornim skupštinama članstvo sindikalne podružnice biralo je sindikalne povjerenike, nadzorne odbor, zastupnike za kongres Sindikata, a moglo se isticati potencijalne kandidate za organe i funkcije u Sindikatu te imenovati blagajnika podružnice.
O provedenim izbornim skupštinama detaljnije pročitajte u rubrici VIJESTI IZ PODRUŽNICA.

Verzija za ispis
 
Školska knjiga, Zagreb - Izborna skupština podružnice

Na delegatskom principu, 10. veljače ove godine izbornu skupštinu održali su članovi sindikalne podružnice Školska knjiga. Dosadašnja glavna sindikalna povjerenica Željka Sambolek Mikota podnijela je izvješće o sindikalnim aktivnostima te financijsko izvješće za prethodne četiri godine. Financijsko stanje je pozitivno i prisutni članovi sindikata su ga jednoglasno prihvatili.
U izbornom dijelu skupštine za glavnu sindikalnu povjerenicu izabrana je ponovno Željka Sambolek Mikota, a za njezina zamjenika izabran je Dragutin Črljenec iz skladišnog odjela, koji je ujedno predložen i za člana Predsjedništva Sindikata grafičara. Za člana Upravnog odbora sredstava solidarnosti predložena je dosadašnja članica Željka Sambolek Mikota. Kao zastupnik za 6. kongres Sindikata grafičara predložen je Franjo Paraga.
Skupštini su bili prisutni i predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić te Boris Šifter, voditelj kolektivnog ugovaranja iz stručnih službi sindikata. U razgovoru, koji je uslijedio nakon izbornog dijela istaknuto je niz problema koji nastaju i koje bi trebalo riješiti (evidencija radnog vremena, preraspodjela) te je dogovoreno da će se svaka tri mjeseca održavati sastanci na kojima će uvijek biti prisutan netko iz stručnih službi sindikata te će se iznositi problemi koji će se pokušati riješiti s upravom.

Verzija za ispis
 
Slobodna Dalmacija i Slobodna Dalmacija Print, Split - Izbor novih predstavnika u neizvjesnim vremenima

Izborne skupštine sindikalnih podružnica Slobodna Dalmacija i Slobodna Dalmacija Print održane su 30. siječnja 2015. godine u prostorima poslodavca u Dugopolju.
Govorimo o dvije podružnice i dvije skupštine, jer je prije četiri godine pogon tiska iz arka prenesen iz Slobodne Dalmacije d.d. na posebnog poslodavca Slobodnu Dalmaciju Print d.o.o., s novim većinskim vlasnikom Stipom Mađorom, pri čemu je Slobodna Dalmacija d.d. ostala i dalje vlasnik značajnog udjela. S obzirom na takvo razdvajanje, trebale su se razdvojiti i podružnice, ali je, imajući u vidu snažnu povezanost u prethodnom razdoblju, bio imenovan i zajednički koordinator podružnica Siniša Didić.
Upravo je on podnio skupštinama bogato izvješće o aktivnostima podružnica, kojih je, posebice u Slobodnoj Dalmaciji Print, nažalost, moralo biti mnogo. Naime, s novim strateškim partnerom nije došlo do najavljenih ulaganja i dodatnih poslova, već do problema u ostvarenju temeljnih prava radnika. Sindikat se protivio mnogim najavama i pokušajima smanjenja prava radnika, iskazivanjima viškova radnika, davali su se savjeti i pravna pomoć, a vođeni su i pregovori oko kolektivnog ugovora, koji je u konačnici i potpisan nakon sedmodnevnog štrajka. Sindikat je učinio mnogo, no rezultati nisu zadovoljavajući jer su okolnosti na strani poslodavca izrazito nepovoljne – poslovanje i dalje nazaduje, kasni isplata plaća, a postupak predstečajne nagodbe se odugovlači preko propisanih i razumnih granica. Aktivnosti u Slobodnoj Dalmaciji bile su, s obzirom na ipak povoljnije okolnosti, puno umjerenije, no i ovdje se najavljuju promjene te je važno ostati organiziran i spreman na nove izazove.
Financijsko izvješće podnijela je Vesna Marasović, upoznavši članstvo sa strukturom i opsegom sredstava podružnice.
U izbornom dijelu skupštine Sindikalne podružnice Slobodna Dalmacija za glavnu sindikalnu povjerenicu izabrana je Vesna Marasović, dok su za sindikalne povjerenike izabrani Vera Rudić, Marinko Babić, Ivo Novaković i Joško Raos.
U izbornom dijelu skupštine Sindikalne podružnice Slobodna Dalmacija Print za sindikalnog povjerenika izabran je Darko Šarić.
U nastavku skupštine naglašena je važnost kolektivnog ugovora u oba poduzeća te su raspravljena i druga aktualna pitanja.

Verzija za ispis
 
Stranica: « Prva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadnja »


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: