English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5. sjednica Povjereništva
U subotu 11. 11. 2017. održana je 5. sjednica Povjereništva podružnice Tisak. Sjednici su uz povjerenike pozvani i predstavnici središnjice, predsjednik Darije Hanzalek, voditeljica plaća i kolektivnog pregovaranja Marina Kasunić Peris te pravnica Matea Mikić. 
Predan je izvještaj o radu podružnice za razdoblje od siječnja do listopada 2017. godine. Povjerenici su dobili uvid u brojčano stanje članova sindikata, kretanje članstva kroz godinu te kakav je utjecaj Lex Agrokora na brojnost članova u sindikatu. 
Za našu podružnicu 2018. godina je izborna godina, kada će se na skupovima ponovno birati povjerenici. Dogovoreno je da ćemo na sljedećoj sjednici povjereništva izraditi plan skupova te ćemo odrediti datum Skupštine koja će se održati u lipnju sljedeće godine.
Obavijestili smo naše povjerenike da će se sljedeće sindikalne igre Sindikata grafičara održati u Zadru – Zaton u razdoblju od 7. 6. do 10. 6. 2018. godine.
Pravnica Sindikata grafičara podnijela je izvještaj o sudskim procesima koji se trenutačno vode za naše članove, o njihovom statusu te nam je dala eventualne prognoze ishoda. U ovom trenutku je obustava svih sudskih procesa jer je Vrhovni sud dostavio mišljenje niže stupanjskim sudovima da se prekidaju postupci i u radnim sporovima, premda je u samom lex Agrokoru propisano drugačije, odnosno izričito je propisano da se postupci u radnim sporovima ne prekidaju. S naše strane su podnesene žalbe u tom smislu te se očekuje pozitivno rješenje suda i nastavak svih postupaka u kojima zastupamo naše članove.
Na sjednici smo dogovorili sve o daljnjim aktivnostima i obavezama prema našem članstvu. 

Verzija za ispis
 
9. sjednica Predsjedništva - Mnoge aktivnosti
Deveta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u srijedu 4. listopada 2017. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.

 • Novi članovi OUSS
 • Dijalog i znanje napredak grade
 • Uredno materijalno-financijsko poslovanje
 • Sanacija fasade Doma Sindikata grafičara
 • Rezultati rada na organiziranju
 • Pripreme za 39. Susrete SGI

Verzija za ispis Pročitajte više
 
7. sjednica Predsjedništva - Uredno materijalno-financijsko poslovanje 2016. godine
Sedma sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak 24. ožujka 2017. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.

 • Pregled prihoda i rashoda 
 • Radno mjesto voditelja plaća i kolektivnog ugovaranja
 • Novi član Predsjedništva
 • Odluka o štrajku u Zrinski d.d.
 • List Grafičar broj 300
 • Ostale aktivnosti


Verzija za ispis Pročitajte više
 
6. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske

Šesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak, 16. prosinca 2016. godine u Domu sindikata grafičara u Zagrebu.

 • Uredno materijalno-financijsko poslovanje
 • Novi Pravilnik sredstava solidarnosti
 • Ponovljeni natječaj
 • Organizacija 38. susreta SGI
 • Daljnje aktivnosti sindikata
Verzija za ispis Pročitajte više
 
2. sjednica Koordinacije regionalnih povjerenika - Nastavak rada na povećanju članstva

Dana 16. prosinca 2016. godine održana je 2. sjednica Koordinacije regionalnih povjerenika na kojoj je bilo riječi o mogućem osnivanju novih podružnica i povećanju članstva u postojećim podružnicama. Izvršen je pregled prošle godine u kojoj je nastavak stavljen na organiziranje, te su održana dva seminara na tu temu.

Verzija za ispis
 
2. sjednica Statutarne komisije Sindikata - Najavljene potencijalne izmjene Statuta Sindikata

Dana 16. prosinca 2016. godine održana je 2. sjednica Statutarne komisije Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti na kojoj je najviše riječi bilo o mogućim izmjenama Statuta Sindikata. Uz zadržavanje svoga izvornog imena i članstva, Sindikat grafičara se okreće i prema novim medijima te je potrebno Statut tome prilagoditi. Stoga se razmatra češće sastajanje članova Statutarne komisije u idućem razdoblju kako bi radili na izmjeni Statuta, koji će se vjerojatno mijenjati na idućem Kongresu.

Verzija za ispis
 
Seminar za sindikalne povjerenike i aktiviste - Organiziranje,temelj djelovanja svakog sindikata

U Mariji Bistrici održan je od 14. do 16. listopada 2016. godine seminar za sindikalne povjerenike i aktiviste Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Tema prvog dijela ovog seminara bila je organiziranje članova, odnosno kako pridobiti nove članove. Moderator i predavač o temi organiziranja bio je Erkan Elroy, direktor organiziranja za Europu pri UNI Global Unionu. Slična tema, vezana uz organiziranje, bila je obrađena na seminaru u studenom 2015. godine od gđe. Danice Lisičar, no g. Erkan tu je temu obradio na drugačiji pristup, tako da su prisutni dobili još bolju sliku o tome kako uspješnije organizirati svoje članove i pridobiti nove u sindikat.
U drugom dijelu seminara, predstavnici stručne službe sindikata sa sudionicima su aktualizirali pitanja iz radnog odnosa, kao što su rad na određeno vrijeme, organizacija radnog vremena, zaštita na radu itd., a potom su sudionici pripremili platforme za program rada podružnica i daljnje aktivnosti. Također su prezentirani kolektivni ugovori po podružnicama.

 • Zašto je bitno imati veliku sindikalnu zastupljenost
 • Važnost planiranja
 • Organizacijski ciklus
 • Kolektivne akcije
 • Aktivno slušanje
 • Izrada programa rada podružnica
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Upravni odbor sredstava solidarnosti - Solidarnost na djelu

Druga sjednica Upravnog odbora sredstava solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 22. travnja 2016. godine. Na sjednici su bili prisutni članovi Upravnog odbora sredstava solidarnosti: Željka Sambolek Mikota iz Školske knjige, Božidar Žvorc iz Zrinskoga – Čakovec, Jasenka Brigljević iz Narodnih novina, Milena Miščević iz Bakrotiska – Garešnica, Bernarda Grabić iz Glasa Slavonije – Osijek, Doriano Buršić iz Istragrafike – Rovinj, Danko Tresić Pavičić iz DES-a – Split, dok je Siniša Terzić iz Model pakiranja bio odsutan. Sastanku je prisustvovao Boris Šifter koji operativno prati rad Upravnog odbora. 
Predsjednica Upravnog odbora Jasenka Brigljević predložila je dnevni red te su članovi nakon toga prihvatili zapisnik i izvještaj o stanju fondova u 2015. godini koje im je prezentirao Boris Šifter.
Sjednica je nastavljena prezentacijom prijedloga teksta Pravilnika sredstava solidarnosti koji se mijenja zbog izmjena u praksi, odnosno načina plaćanja i isplate pomoći članovima te promjena obrazaca za pojedine isplate s podacima koji su propisani propisima o knjigovodstvu. Članovi UOSS-a pregledat će predloženi tekst te dati primjedbe kako bi se tekst uputio Predsjedništvu na raspravu i prihvaćanje.
Nakon toga sjednica je nastavljena pregledom prispjelih zahtjeva naših članova za jednokratne pomoći i raspodjelom sredstava Fonda za posmrtnine. Odobreno je šest posmrtnih pripomoći za umrle članove te je dodijeljeno trideset devet jednokratnih pomoći zbog bolesti i dugotrajnih bolovanja članovima koji su to tražili preko svojih povjereništava i uz medicinsku dokumentaciju. Ukupno je dodijeljeno 14.000,00 kuna za posmrtnine te nešto manje od 70.000,00 kuna za jednokratne pomoći.

Verzija za ispis
 
4. sjednica Predsjedništva - Uredno materijalno-financijsko poslovanje Sindikata

 Agneza Novački Somek, voditeljica materijalno-financijskog poslovanja, uz veći broj tabelarnih prikaza dala je opširno izvješće o prihodima i rashodima za 2015. godinu. U 2015. godini bilježimo rast prihoda od članarine, koja je ujedno najznačajniji prihod Sindikata. Ostali važni izvori prihoda su prihod od zakupnina, prihod od kamata te ostali prihodi.
I prihodi i rashodi su bili u granicama plana, pri čemu u ukupnoj strukturi rashoda na sindikalne podružnice otpada 25,01%, a na zajedničke funkcije i solidarnost 74,99%. U odnosu na proračun za 2014. godinu ukupni rashodi su veći za 2,4%.

 • Odluka o stupanju u sindikalnu središnjicu
 • Organizacija 37. susreta SGI
 • Nastavljamo s radom

 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Nadzorni odbor - Uredno financijsko-materijalno poslovanje

Nadzorni odbor Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u sastavu: Petra Mirčić, Eva Majstorović, Dubravko Keresteš i Dragan Radetić, sastao se 11. ožujka 2016. godine i izvršio pregled financijsko-materijalnog poslovanja za 2015. godinu.
Pregledom su obuhvaćeni ukupni prihodi i rashodi na razini Sindikata te analitika poslovanja za zajedničke funkcije i sindikalne podružnice, izvješće o potraživanjima i obvezama, prihodima i rashodima sredstava solidarnosti te prijenos viškova i manjkova u 2016. godinu.
U poslovanju Sindikata nisu uočene nepravilnosti te je Nadzorni odbor navedena izvješća o financijsko-materijalom poslovanju za 2015. godinu uz pozitivnu ocjenu proslijedio na usvajanje Predsjedništvu na sjednici koja će biti održana 22. ožujka 2016. godine.

Verzija za ispis
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: