English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 »
Radnikova plaća je bruto plaća
Radni odnosi u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o radu. Evo nekih odredaba tog zakona koje se odnose na rad, ugovore o radu i plaće radnika:

Zakon o radu: Članak 7. stavak 1. Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao. Članak 10. stavak 1. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Članak 15. stavak 1. točka 8) Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona, mora sadržavati podatke o: osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo. Članak 92. stavak 4. Plaća i naknada plaće su, u smislu ovoga Zakona, plaća i naknada plaće u bruto iznosu.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stupio na snagu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama
Dana 21. srpnja 2018. godine stupio je na snagu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama koji je objavljen u Narodnim novinama br. 62/18. S obzirom na to da u Republici Hrvatskoj veliki problem predstavlja prezaduženost fizičkih osoba koje su pod mjerama ovrhe koja se provodi na novčanim sredstvima duže vrijeme pa čak i više godina, te se osobe susreću s teškoćama u svakodnevnom životu s obzirom na to da su njihova primanja blokirana zbog dugovanja prema raznim vjerovnicima.

 • 325.254 blokiranih 
 • Cilj deblokada računa građana


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Nordijski sindikati - Organiziranje je ključ uspješnih sindikata
Predstavnici Sindikata grafičara su u rujnu ove godine održali sastanak s NGU, odnosno grupom nordijskih sindikata, koju čine sindikati iz Norveške, Danske, Islanda, Finske, Švedske i Farskih otoka. Raspravljane su mnoge teme uz razmjenu iskustva i prakse s obje strane.

 • Visoka sindikalna organiziranost
 • Izazovi grafičkog sektora u budućoj organizaciji rada
 • Kolektivni ugovori na sektorskoj razini
 • Sustavna edukacija
 • Posjet grafičkoj firmi Aller Trykk
 • Prezentacija kolektivnog pregovaranja u Hrvatskoj
 • Nordijski model kolektivnog pregovaranja
 • Što je fleks-sigurnost?
 • OrganiziranjeVerzija za ispis Pročitajte više
 
Uspješno gospodarstvo se ne može temeljiti na slabo plaćenim radnicima
U suvremenom kapitalizmu nametnuta je teza da menadžere treba masno platiti kako bi oni svojim nadnaravnim sposobnostima pokrenuli i razvijali poslovnu djelatnost, a radnicima što ostane. Ta praksa poprima monstruozne razmjere pa se plaće, bonusi i ostala primanja tog sloja računaju u milijunima dolara. Razlika između plaće običnog radnika i tih primanja je ogromna i to je jedan od razloga socijalnog raslojavanja u svijetu. Bogati prisvajaju sve veći dio nacionalnog bogatstva, a Hrvatska, koliko god bila siromašna, slijedi te trendove. Računa se da je trećina stanovništva Hrvatske izložena riziku od siromaštva, a sasvim lijepi broj zaista su siromašni.

 • Radnici odlaze, menadžeri ostaju


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zrinski Čakovec - Sindikat traži imenovanje Uprave i novi Kolektivni
S obzirom na to da je ranije važeći Kolektivni ugovor za radnike u Zrinskom d.d. Čakovec istekao 1. srpnja 2018. godine, kada je ujedno prestao i mandat direktorici Mirjani Ovčar, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je 12. rujna 2018. godine poslodavcu uputio inicijativu za sklapanje novog Kolektivnog ugovora na neodređeno vrijeme. Sindikat je od Nadzornog odbora poslodavca, a sukladno zahtjevima radnika iznijetima na skupu radnika održanom 6. rujna, zatražio žurno imenovanje Uprave.
Naime, krajnje neizvjesna situacija u koju su Zrinski d.d. doveli njegovi vlasnici činjenicom da do danas nije imenovana nova Uprava društva istekom mandata bivše direktorice gđe Mirjane Ovčar, za posljedicu ima pravnu nesigurnost radnika u odnosu na razinu prava koju im je dužan osigurati njihov poslodavac, imajući u vidu činjenicu da je ranije važeći Kolektivni ugovor istekao još 1. srpnja 2018. godine, te trenutačno poslodavac niti jednim važećim aktom nema uređena prava radnika.
U cilju žurnog rješavanja nagomilanih problema nadamo se da će Nadzorni odbor poslodavca uvažiti iznijete zahtjeve radnika u Zrinskom d.d. Čakovec, te da će žurno imenovati novu Upravu i prihvatiti novi Kolektivni ugovor. 

Verzija za ispis
 
Bakrotisak Garešnica - Veća plaća za rad blagdanom
Nakon uspješno završenih pregovora za novi kolektivni ugovor, Zoran Murvaj, glavni direktor Bakrotiska d.d. Garešnica i Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, 30. srpnja 2018. godine potpisali su novi Kolektivni ugovor „Bakrotisak“ na razdoblje od dvije godine.
Uzimajući u obzir trenutačnu poslovnu situaciju poslodavca te nastojanja poslodavca i sindikata da postignu dogovor o unapređenju uvjeta rada radnika kroz povećanja plaće, novi Kolektivni ugovor predstavlja određeni iskorak u razini prava radnika u usporedbi s ranije važećim Kolektivnim ugovorom s obzirom na to da se povećalo pravo radnika na povećanu plaću za rad na dane blagdana i neradne dane utvrđene zakonom sa 30 na 50%.
Ujedno treba spomenuti da se novim Kolektivnim ugovorom zadržao mehanizam automatskog povećanja plaće radnicima s povećanjem iznosa Zakonom utvrđene minimalne plaće pa će se svakim povećanjem iznosa minimalne plaće radnicima automatski povećati i njihova plaća, čime je radnicima zajamčeno povećanje plaće sa svakom sljedećom kalendarskom godinom. Tim je mehanizmom, bez povećanja osnovice, radnicima zajamčeno povećanje plaće.
Potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora radnicima je za sljedeće dvije godine osigurana sigurnost u odnosu na razinu njihovih prava. Ovisno o poslovnom stanju poslodavca i u dijalogu s poslodavcem, razmotrit će se daljnje mogućnosti unapređenja razine prava radnika u Bakrotisku d.d. Garešnica. 

Verzija za ispis
 
Na udaru je mirovinski sustav!
Nakon što je Europska komisija početkom godine izradila Izvješće o stanju u Hrvatskoj u okviru Europskog semestra, sredinom svibnja Europska komisija uputila je Hrvatskoj četiri preporuke koje bi Hrvatska trebala provesti ove i sljedeće godine. S obzirom na to da Hrvatska, kad je u pitanju preporuka iz 2017. godine, nije učinila ništa, preporuke Europske komisije uglavnom su iste kao i 2017.
Preporuke su dio proljetnog paketa Europskog semestra koje Komisija objavljuje svake godine u svibnju. U okviru Europskog semestra na razini EU koordiniraju se ekonomske politike zemalja članica. Ekonomske preporuke prilagođene su potrebama svake zemlje članice kako bi im se pomoglo u jačanju stvaranja novih radnih mjesta, rasta i investicija uz stabilne javne financije.
Prošle godine Hrvatska je dobila pet preporuka, a ove godine to je smanjeno na četiri, iako u sadržajnom smislu ima vrlo malo promjena. Tako Europska komisija predlaže Hrvatskoj uvođenje poreza na nekretnine na temelju njezine vrijednosti.

 • Veća penalizacija i povećanje dobi za odlazak u mirovinu
 • Reformirati javnu upravu 
   

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Posjet firmama u cilju istraživanja
U okviru projekta Sindikata grafičara „Dijalog i znanje napredak grade“ koji je u potpunosti financiran sredstvima Europske Unije, nastavili smo obilaženje naših podružnica. Predstavnice Zavoda za unaprjeđenje zaštite na radu i doc.dr.sc. Josipa Nakić s Kineziološkog fakulteta u dva tjedna su posjetile poslodavce – Bakrotisak, Agencija za komercijalnu djelatnost, Radin print, Istragrafika, Vjesnik i Tisak. Predstavnice Zavoda su analizirale pojedina radna mjesta i opasnosti s kojima se radnici u grafičkoj i nakladničkoj djelatnosti susreću na radnim mjestima. Profesorica Nakić je analizirala i demonstrirala pravilne načine rukovanja teretom, te pravilne pokrete. 
Navedena istraživanja i analiza će biti temelj za izradu dva priručnika iz područja zaštite na radu, a to su: „Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način“ i „Pravilno rukovanje teretom“. Oba priručnika će biti dostupna članovima Sindikata.
Ovim putem se zahvaljujemo gore navedenim poslodavcima koji su nam omogućili posjet svojim prostorima, te nam bili na raspolaganju tijekom cijelog trajanja posjeta.

Verzija za ispis
 
Stranica: « 1 2 »